PDA

צפה בגרסא המלאה : הכהיית חלונות רכב ומדבקות על שמשות הרכב


רפי לין
15-02-2011, 10:12
לאור הפעמים הרבות ששאלות נשאלות לגבי הכהיית חלונות רכב, מדבקות וכו'
אז להלן ההוראות בנושא:

שמשות תקנה 356:

(ד) אין להתקין ציפוי כלשהוא על השמשה הקדמית, האחורית והשמשות שליד המושבים הקדמיים. תוקף תקנה זו – החל מ- 27/10/05.
מכאן, שמותר לצפות את שאר שמשות הרכב, קרי חלונות הצד האחוריים.

הנחיות עזר לפי הוראות נוהל מס' 18/77 מיום 23.12.77 להדבקת תוויות במקומות המותרים על השמשות:

היתר כללי להדבקת מדבקות חלון כדלקמן:
(א) על גבי שמשות החלון הקדמי - תותר הדבקת תוויות בחלקה הימני העליון של השמשה בשטח המצוי מאחורי המראה הפנימית וממנה ימינה עד לקצה הימני של החלון ובלבד שהקצה התחתון של התווית לא יהיה נמוך יותר מ- 12 ס"מ מהקצה העליון של החלון הפנימי.
(ב) על גבי שמשת החלון האחורי - תותר הדבקת תוויות בחלקה התחתון של שמשת החלון האחורי לכל רוחבה ובלבד שהקצה העליון של התווית המודבקת לא יימצא גבוה יותר מ-12 ס"מ מהקצה התחתון של שמשת החלון האחורי.
(ג) עצמים, וילונות ודומיהן המותקנים על השמשה האחורית יש להסירן.

בברכה - רפי לין