PDA

צפה בגרסא המלאה : החמרה בבדיקות זיהום אויר ברכב במבחן הרישוי השנתי (טסט)


רפי לין
11-06-2012, 14:50
הודעת דובר המשרד לאיכות הסביבה מיום 10.6.12:

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, חתם על תקנות המתאימות את הבדיקות לתקנים האירופאים המתקדמים ביותר הקיימים כיום. המשרד להגנת הסביבה יחל לפקח על פעילות מכוני הרישוי באופן שיבטיח צמצום של כלי הרכב המזהמים הנעים על הכבישים.
השר ארדן: "מעתה נוכל להיות בטוחים שכלי הרכב הנעים בכבישים אינם חורגים מרמת הזיהום המותרת ונימנע פגיעה מיותרת בבריאות הציבור". ​החל מחודש ספטמבר 2012 ייבדקו כל רכבי הדיזל ובנוסף לכך גם רכבי בנזין שיוצרו לפני 1995, באופן מחמיר ומדויק יותר. כלי הרכב ייבדקו בהתאם לערכי הסף שקבע יצרן הרכב עבור כל דגם בנפרד, כפי שמקובל במדינות המתקדמות בתחום באירופה.
עד היום נערכו שיטות בדיקה שונות לרכבי בנזין ודיזל: כלי רכב בנזין משנת ייצור 1995 והלאה נבדקים לפי ערכי הסף שקבעו יצרני הרכב עבור כל דגם רכב.
כלי רכב בנזין ישנים (עד 1994) וכלי רכב דיזל נבדקים לפי ערכים אחידים אשר משתנים (במקרה הטוב) לפי שנת הייצור. שיטות אלו פחות מדויקות ולא תמיד מיושמות על-ידי מכוני הרישוי, לגבי חלק מכלי הרכב, ואינן תואמות את המקובל באירופה.
אחד החידושים העיקריים בתקנות הוא שכלי הרכב הבנזין הישנים ורכבי הדיזל יחלו להיבדק גם הם לפי ערכי הסף שקבעו יצרני הרכב. בדיקת כלי הרכב תהיה מדויקת יותר ותצמצם משמעותית את כמות כלי הרכב המזהמים העוברים בהצלחה את הבדיקה וממשיכים לנוע בכבישים, כפי שקיים כיום.
כמו כן, בנוסף למשרד התחבורה מעתה גם המשרד להגנת הסביבה יחל לפקח על אופן ביצוע הבדיקות במכוני הרישוי ויקפיד על ביצוע הבדיקות בהתאם לנהלים הנדרשים. בנוסף, הוחמרו הדרישות כלפי כלי רכב הנעים בכביש ופולטים עשן שחור ועוד.

יישום התקנות החדשות צפוי להוביל לצמצום כלי הרכב המזהמים הנוסעים בכבישים ולשיפור איכות האוויר בישראל.

http://www.rechev.net/image/users/50683/ftp/my_files/%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%95%D7%9 5%D7%99%D7%A8.jpg

http://www.ynet.co.il/PicServer2/01082004/578112/YE0363526_wa.jpg

בברכה - רפי לין

BigBug
11-06-2012, 15:17
במקרה הזה הרבה רכבים ירדו מהכביש ,
אני מאמין שהם יצטרכו להגדיל את מכסת הרכבים לגריטה .